PLAATSELIJK OVERLEG GEHANDICAPTEN IJSSELSTEIN

 

Scholenproject 15 oktober 2019

Ieder mens heeft een beperking. Niemand is volmaakt en kan alles. Het Plaatselijk Overleg Gehandicaptenbeleid IJsselstein (POG) heeft geprobeerd haar steentje bij te dragen aan begrip en saamhorigheid in de gemeente IJsselstein door op 15 oktober jl. een gezellige, leerzame middag te organiseren met mensen van het Sociaal Domein via het spelen van het Scholenprojectspel.  Het Scholenprojectspel is een soort groot ganzenbordspel met opdrachten, die uitgevoerd moeten worden met attributen, die gehandicapten gebruiken.