Wethouder Edwin Tas


Op 24-4-2023 was er op uitnodiging van wethouder Edwin Tas een bijeenkomst in het Fulco met als onderwerp :
De binnenstad van IJsselstein leefbaar en aantrekkelijk maken.


In zijn voorwoord haalde hij aan, dat er steeds nieuwe ontwikkelingen en trends zijn en dat de stad dus ook om veranderingen vraagt.

Er is een enquête gehouden onder de bevolking en Nico Wissing van DTNP lichtte de uitkomst toe aan de hand van grafieken.

Er zijn 3 fases van de uitwerking.
  Fase1 januari – april: de enquête
  Fase 2 april – juni: deze bespreken en brainstormen (wat we nu dus doen)
  Fase 3 juli – september: de plannen concreet gaan maken.

Er zijn 35000 inwoners in IJsselstein.
In 2030 moeten er 2500 woningen bijgekomen zijn.
De bewoners bezoeken allemaal wel eens de binnenstad.
De stad moet daar dus op voorbereid zijn en aantrekkingskracht hebben.

Momenteel bezoekt:
  24 % de stad te voet.
  49% per fiets.
  24% met de auto en
  3% met het openbaar vervoer.

Hoe moet de bereikbaarheid zijn en wat te doen met al die fietsen en auto`s
en is het OV toereikend?

Dit was een van de vragen.

Meer vragen:
  Voldoet het stratenplan en de bestrating en de inrichting van de stad.
  Hoe is de verdeling van de winkels en hoe moeten zij bevoorraad worden.
  Wat vinden de bewoners van hun binnenstad.
  Is er voldoende gedaan op het gebied van cultuur en ontspanning.
  Zijn er wensen op het gebed van recreatie en toerisme.
  Is IJsselstein een inclusieve stad zodat bejaarden en gehandicapten volledig
  mee kunnen doen.
  Hoe zetten we IJsselstein op de kaart.

Er kwamen veel opmerkingen naar boven, die allemaal nog verder uitgewerkt moeten worden.

Wij als POG hebben aandacht gevraagd voor betere bestrating naar en in de binnenstad en openbare toiletvoorziening in de binnenstad met goede toegankelijkheid voor gehandicapten.